Notranje revizije

Notranje revidiranje je neodvisna in nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanje, ki je namenjena povečevanju koristi in izboljšanju delovanja organizacije. Organizaciji pomaga uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega in urejenega načina vrednotenja ter izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganji, obvladovanja in upravljanja.