Podjetniške finance

Svetovanje na področju podjetniških financ

Poslovno in finančno svetovanje vam pomaga pri iskanju najboljših individualnih rešitev pri optimizaciji poslovnih procesov in na ta način zniževanju stroškov.

Namen svetovanja podjetniških financ

Namen poslovnega in finančnega svetovanja je, da osnovi analize  poslovanja izdelamo poslovni model, s katerim simuliramo delovanje podjetja v različnih situacijah. Poslovni model omogoča sprejemanje kvalitetnejših poslovnih odločitev, s čimer se posledično poveča uspešnost poslovanja podjetja.

Svetovanje na področju podjetniških financ:

 • ocenjevanje vrednosti podjetij
 • skrbni pregled (due dilligence)
 • svetovanje pri združitvah, prevzemih in drugih oblikah podjetniškega povezovanja
 • določitev menjalnega razmerja
 • izdelava dolgoročnega strateškega načrta podjetja
 • priprava investicijskih programov
 • analiza računovodskih izkazov
 • priprava poročil v insolvenčnih postopkih

Dobro je vedeti:

Komu je namenjeno svetovanje na področju podjetniških financ?

 • Upravam (poslovodstvu) družb
 • samostojnim podjetnikom
 • lastnikom podjetja
 • potencialnim vlagateljem
 • drugim osebam s področja podjetništva