Računovodsko svetovanje

Računovodstvo in računovodsko svetovanje

Računovodstvo je sistem organiziranega evidentiranja, zbiranja in poročanja o finančnih transakcijah tistim, ki te informacije potrebujejo. Razdelimo ga lahko na knjigovodstvo (vodenje poslovnih knjig), računovodsko obračunavanje, računovodsko predračunavanje ter računovodski nadzor.

Namen

Namen računovodstva je, da poslovodstvu nudi pomoč pri: reševanju problemov, iskanju možnosti, pripravi poslovnih načrtov, predlaganju alternativ, analiziranju doseženih rezultatov, natančnem zasledovanju dogajanj, ugotavljanju odmikov med načrtovanim in uresničenim…

Računovodsko svetovanje pri:

  • izbiri ustreznih računovodskih usmeritev
  • sestavitvi skupinskih računovodskih izkazov
  • oceni računovodskega sistema, pretoka dokumentacije,
  • poslovodskih informacij ter sistema notranjih kontrol
  • pripravi računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Dobro je vedeti:

Komu je namenjeno?

  • vsem pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki morajo v skladu z veljavno zakonodajo voditi poslovne knjige in predlagati računovodske izkaze.