• Več kot 20 let uspešnega poslovanja
 • Več kot 30 let izkušenj na področju revizije in računovodstva
 • Strokovna ekipa z dvema redno zaposlenima pooblaščenima revizorjema
 • Oseben pristop in fleksibilnost

Kontaktirajte nas:

tel: 01 54 11 444
e-pošta: info@ecum-revizija.si

Revidiranje oz. Revizija

 • revizija računovodskih izkazov pravnih oseb
 • revizija računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov
 • posebne revizije in reviziji sorodne storitve
 • notranja revizija

Davčno svetovanje

 • davek od dohodkov pravnih oseb
 • davek na dodano vrednost
 • dohodnina
 • priprava davčnih izkazov
 • pridobivanje mnenj in pojasnil davčnih oblasti

Računovodsko svetovanje

 • izbira ustreznih računovodskih usmeritev
 • sestavitva skupinskih računovodskih izkazov
 • ocena računovodskega sistema, pretoka dokumentacije,
 • poslovodske informacije ter sistem notranjih kontrol
 • priprava računovodskih izkazov

Podjetniške finance

 • ocenjevanje vrednosti podjetij
 • skrbni pregled (due dilligence)
 • svetovanje pri združitvah, prevzemih in drugih oblikah podjetniškega povezovanja
 • določitev menjalnega razmerja

Zaupajo nam:

partner-logo partner-logo partner-logo partner-logo partner-logo